Záruky

Ztráta, poškození, odcizení, poruchy

ivmax® zaručuje bezvadný provoz tohoto výrobku při běžném užívání v domácnosti, a to na dobu jednoho (1) roku ode dne uvedeného na faktuře. 

ivmax® se zavazuje opravit či vyměnit vadné přístroje.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním výrobků.